Anne Frank

Kako je divno to da niko ne mora čekati ni trenutak da bi počeo svijet činiti boljim.

Anne Frank