Nelson Mandela

Religija, bila ona kršćanska, hinduistička ili muslimanska, predstavlja najmoćniju silu na svijetu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate