Toma Zdravković

Nekih se jutara sećamo, ali neke večeri nikada nećemo moći da zaboravimo.