Ezop

Kad joj se laska, zloba postaje još opasnija.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate