Benjamin Franklin

Izgubljeno vrijeme nikad nije pronađeno ponovno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate