Agaton

Čovjek koji je osoran, sve i kada bi od mrtvih ustao, ne može biti prihvaćen od Boga.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate