Barack Obama

Hodaš li putem pravde, doći ćeš do pravog cilja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate