Mary Stuart

U mom kraje je moj početak.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate