Seth Godin

Ljudi ne žele mijenjati svoj svjetonazor. Oni ga vole, prihvaćaju ga i žele ga dodatno učvrstiti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate