Branko Ćopić

Živimo u Jugoslaviji, a ne smijemo ni beknuti da smo Jugosloveni!
E, čija li je to konjska pamet izmislila da mi je samo znati!

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate