Bertrand Russell

Jedan od simptoma nadolazećeg životnog sloma je vjerovanje da je naš posao užasno važan.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate