Albert Einstein

Zagledaj se duboko, duboko u prirodu, i tada ćeš sve bolje razumjeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate