Robert Freeman

Karakter se ne stvara u krizi – samo se iskazuje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate