Periklo

Najveća je pohvala one žene koju muškarci ne spominju ni pohvalom ni pokudom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate