Tales

Najlakše je davati savjete drugima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate