Mahatma Gandhi

Čistoća života najuzvišenije je i najistinitije umijeće.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate