Demokrit

Ljudi dijele sudbinu pčela; gomilaju kao da će živjeti vječno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate