Vlado Gotovac

U životu nas uvijek vuče kočija s dva crna i dva bijela konja. Mjera je naše snage u tome koliko će nam uspjeti crne konje zauzdati, a bijele potaknuti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate