Benjamin Franklin

Teško je praznoj vreći stajati uspravno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate