Lao Zi

Dobar vladar treba činiti što je manje moguće i prepustiti ljudima da čine ono što mogu i žele.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate