Biblija

Jer gdje ti je blago, tu će ti biti i srce.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate