Antun Radić

Nema jačega čovjeka od onoga, koji hoće pravo. Taj će i poginuti, a pravice neće dati pogaziti. Ako na ovo mislimo, onda je istina, da pravica mora nadvladati, jer najjači mora nadvladati, a najjači je onaj, koji ima pravo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate