Konfucije

Tko ne zna, a ne zna da ne zna; opasan je, izbjegavajte ga. Tko ne zna, a zna da ne zna; dijete je, naučite ga. Tko zna, a ne zna da zna; spava, probudite ga. Tko zna i zna da zna; mudar je , slijedite ga.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate