Albert Camus

U čovjeku uvijek postoji dio koji odbija ljubav. Taj je dio koji hoće umrijeti. To je onaj koji hoće da ga se poštedi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate