Sun Tzu

Kada se olako zaboravi što je dobro, a što je zlo, zlo se lako pokrene.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate