Jean Paul Sartre

U početku čovjek nije ništa. Tek kasnije će on biti nekakav, i to onakav kakvim se sam stvori.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate