Anatole France

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate