Karl Marx

Filozofi su samo različito tumačili svijet: radi se o tome da se on izmijeni.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate