Oscar Wilde

Onaj kojemu je sadašnjost, samo sadašnjost, ne zna ništa o vijeku u kojem živi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate