Toma Zdravković

Da bi pesme napisao mora dobro se zaprljaš.