Latinske poslovice i izreke

Ante Christum natum.
- Prije rođenja Krista.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate