Amelia Earhart

Žena koja si sama smisli posao bit će slavna i bogata.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate