Rene Guenon

Tradicija je održavanje kontinuiteta veze između čovjeka i transcedentnog svijeta, svijest o čovjekovu božanskom porijeklu i čuvanju bogolikosti kao jedinog zadatka čovjekove sudbine.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate