George Marshall

Ekonomija je umijeće da se ograničenim resursima podmire neograničene potrebe.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate