Steve Jobs

Uzimanje LSD-a je jedna od dvije ili tri najvažnije stvari koje sam učinio u svom životu.