Sun Tzu

Ne zapovijedajte rat ako niste ugroženi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate