Henrik IV.

Neprijatelja ćeš se osloboditi ako ga učiniš prijateljem.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate