Oscar Wilde

Ljepoti je kraj kad se pojavi intelektualni izraz. Intelekt ruši harmoniju lica. Onog trenutka kad netko krene misliti, sav se pretvara u nos.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate