Winston Churchill

Nikada! Nikada! Nikada! Nikada nemojte odustati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate