Arthur Hailey

Banka živi od svoga ugleda i tuđeg povjerenja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate