Konfucije

Tko živi u dobru, a traži bolje, neka se ne žali ako ga snađe gore.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate