Bertrand Russell

Problem sa svijetom je u tome što su glupi potpun sigurni, a inteligentni puni sumnji.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate