George Bernard Shaw

Ljudi koji kažu da se nešto ne može učiniti ne bi trebali prekidati ljude koji to već čine.