Don Bosco

Drugima praštaj sve, sebi ništa.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate