William Faulkner

Mnogi su hrabri tek onda kad ne vide nikakav drugi izlaz.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate