Toma Zdravković

Da se nekada pri izboru pevača gledao izgled od mene nikada pevač ne bi postao.