Antoine Rivarol

Strašno je na svijetu, jer s jednakim žarom nastojimo biti sretni, kao i drugima to spriječiti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate