Demokrit

Bolje je biti hvaljen od drugoga, već od samoga sebe.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate