Diogenes of Sinope

Bogati su oni koji nemaju želja, a prosjaci su oni koji stalno žele imati još više.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate