John Milton

Ubiti dobru knjigu gotovo je jednako umorstvu čovjeka. Onaj koji ubije čovjeka ubije razumno biće, no onaj koji zatre knjigu, ubija sam razum, lik Božji.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate